Prawo

Postępowanie spadkowe – czym jest i jak przebiega? Odpowiada radca prawny Małgorzata Maciejewska

• Zakładki: 339


Postępowanie spadkowe jest procedurą prawną, która ma na celu rozstrzygnięcie wszelkich spraw związanych ze spadkiem po osobie zmarłej. Obejmuje wszystkie czynności prawne, które muszą być wykonane, aby ustalenie i podział majątku zmarłego przebiegły zgodnie z obowiązującym prawem. 

Prowadzone z hollywoodzkim rozmachem postępowania spadkowe, które często oglądamy w amerykańskich filmach, niestety nie mają wiele wspólnego z polską rzeczywistością spadkową. Jest ona dużo bardziej skomplikowana i bardzo mocno sformalizowana. Cała procedura może być prowadzona przez notariusza lub sąd. Niezależnie od tego, z jakim rodzajem dziedziczenia mamy do czynienia – czy było to powołanie do spadku na mocy przepisów ustawy, czy mocy postanowień testamentowych – zawsze trzeba przejść postępowanie spadkowe.

Kiedy i jak dziedziczysz po zmarłym?

Sprawy spadkowe w Polsce zaczynają się od złożenia jednego z trzech oświadczeń spadkobiercy. Na złożenie oświadczenia jest 6 miesięcy, liczone od śmierci spadkodawcy. Oświadczenie należy złożyć przed notariuszem lub sądem. Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia (nie wyroku). 

  • Przyjęcie spadku wprost – spadkobierca oświadcza, że przyjmuje wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania, które wchodzą w skład spadku.
  • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca wraz ze spadkiem przyjmuje długi spadkodawcy (do wysokości wartości masy spadkowej).
  • Odrzucenie spadku – spadkobierca zostaje w całości wyłączony z dziedziczenia, gdy zdecyduje się na odrzucenie spadku.

Niezgodność dziedziczenia

W określonych przypadkach zainteresowane spadkiem osoby mogą wystąpić z powództwem o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Mają na to rok od dnia, w którym dowiedzieli się o przyczynie niegodności oraz jednocześnie nie później niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku. Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia ma miejsce, gdy spadkobierca popełnił umyślne ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy, podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności. Umyślnie ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, podrobienie lub przerobienie jego testamentu, świadomie skorzystanie z podrobionego lub przerobionego testamentu również skutkuje uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
372 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *