Prawo

Jakie są usługi radcy prawnego? Poznajcie ważne informacje o zawodzie

• Zakładki: 433


Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Wymaga nie tylko dużej wiedzy, ale też uczciwości i nieposzlakowanej opinii. Warto na jego temat dowiedzieć się więcej i poznać zakres pracy.

Zawód radcy prawnego – co warto wiedzieć?

Zawód radcy prawnego funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. Polega on na świadczeniu pomocy prawnej, a dokładnie na udzielaniu porad, prowadzeniu konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych czy opracowaniu projektów aktów prawnych. Co istotne, radca prawny może reprezentować swojego klienta przed urzędami czy sądami, może nawet występować przed sądem najwyższym czy trybunałem konstytucyjnym. Może pełnić rolę pełnomocnika, ale też obrońcy. Radcy prawni mogą wykonywać swój zawód w kancelarii i wybrać określoną formę opodatkowania. Mogą wykorzystać umowę cywilnoprawną, ale też działać w spółce cywilnej, jawnej partnerskiej, a nawet komandytowej, przy czym muszą przestrzegać przepisów z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Etyka zawodowa radcy prawnego 

Radca prawny z Bydgoszczy oferuje najwyższą jakość usług. Posada dużą wiedzę, a także doświadczenie i zawsze kieruje się etyką zawodową. Każdy radca prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, które zostały uchwalone przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zasady regulują niezbędne wartości zawodu, do których można zaliczyć tajemnicę zawodową, niezależność, unikanie konfliktu interesu, ale też zachowanie godności w życiu publicznym, zawodowym i prywatnym. Radca prawny musi być lojalny wobec swoich klientów. Za złamanie zasad etycznych grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. 

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
386 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *